Zarząd

ks. Tomasz Huzarek – Prezes Zarządu
dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii oraz dr teologii w zakresie teologii moralnej, wieloletni duszpasterz akademicki w domach akademickich na KUL Jana Pawła II w Lublinie. Obecnie pracuje w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelpińskiej oraz jest adiunktem w Zakładzie Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu. Jego zainteresowania – oczywiście poza filozofią i teologią – to piesze i rowerowe pielgrzymki (m.in. do Częstochowy, Santiago de Compostela, Rzymu), zimowe kąpiele, teatr.

Agnieszka Brzezińska- Członek Zarządu
dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki, od 2009 Dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni – instytucji samorządu województwa kujawsko- pomorskiego. Animator kultury, dyrygent chórów „Lutnia” najstarszego chóru mieszanego w Toruniu oraz zespołu kameralnego „Portamus Gudium” działającego na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu. Na tymże wydziale wykłada historię muzyki religijnej. Założycielka Fundacji „Chopin w Ogrodzie Sztuk”. Wśród jej zainteresowań znajduje się kultura muzyczna, pielgrzymowanie Camino de Santiago oraz historia muzyki.

ks. Sławomir Tykarski – Członek Zarządu
dr teologii w zakresie teologii pastoralnej. Adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Diecezjalny Dyrektor Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Toruniu. Psychoterapeuta. Jego zainteresowania obejmują tematykę małżeństwa i rodziny.