Z okazji wspomnienia liturgicznego św. Tomasza z Akwinu zapraszamy 24 stycznia 2018 r. o godz. 18.00 do Centrum Dialogu na wykład otwarty: „Tylko sprawiedliwość i miłosierdzie?”

Temat relacji między sprawiedliwością i miłosierdziem budzi wiele pytań i kontrowersji. Lecz czy te dwie kategorie są wystarczające do opisania działania Boga? Tomasz z Akwinu myśli inaczej. Co więcej, bez tych dodatkowych kategorii nie da się, zdaniem Akwinaty, dobrze zrozumieć związków między sprawiedliwością i miłosierdziem.

Gościem spotkania i przewodnikiem w rozważaniach będzie teolog, specjalista w zakresie nauki św. Tomasza z Akwinu dr Mateusz Przanowski OP z Instytutu Tomistycznego w Warszawie.