Wydział Teologiczny UMK w Toruniu organizuje Studia Podyplomowe w zakresie Teologiczno-Katechetycznym. Studia kierowane są do nauczycieli posiadających praktykę zawodową, którzy po ukończonych studiach na mocy porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii będą mogli uczyć religii na poziomie przedszkolnym, szkoły podstawowej i zasadniczej szkoły zawodowej. Studia te są też skierowane do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy teologicznej

Studia trwają cztery semestry. Zjazdy odbywają się w dwóch równoległych turach w Toruniu i w Pelplinie w soboty w godzinach 8.30-17.00 z przerwą na obiad. Studia w przygotowaniu. Planowany czas rozpoczęcia: październik 2017 roku!

Wszelkie informacje na stronie teologia.umk.pl.