Szanowni Państwo,

Fundacja Pro Futuro Theologiae powstała 5 listopada 2014 roku. Do głównych celów Fundacji – działającej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – należą:

  • inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, filozofii oraz wszelkich badań interdyscyplinarnych związanych z misją Wydziału Teologicznego,
  • organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, seminariów, warsztatów oraz szkoleń związanych z misją Wydziału Teologicznego UMK,
  • promowanie najlepszych studentów Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu,
  • wspieranie inicjatyw organizacyjnych, informacyjnych, kształceniowych oraz wydawniczych pracowników, studentów oraz kół naukowych działających na Wydziale Teologicznym,
  • wspieranie i organizowanie działań promocyjnych Wydziału Teologicznego w Toruniu, zarówno zmierzających do zwiększenia liczby studentów, jak i budowania pozycji naukowej Wydziału w Polsce i na świecie.

W minionym 2017 roku Fundacja Pro Futuro Theologiae – żeby wymienić zaledwie kilka najważniejszych aktywności – zorganizowała cykl otwartych seminariów dotyczących teologii analitycznej pt. Primary and secondary nature of God. Process vs classical theology on personal life of God (finansowanego przez John Templeton Foundation), współorganizowała Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. Benedykt XVI i liturgia czy wspomagała działania Akademickiej Poradni Rodzinnej, Profilaktyki i Terapii Uzależnień w realizacji projektu „Bezdomny, uzależniony, kompetentny” (współfinansowanego przez miasto Toruń).

Każdego roku składamy deklaracje podatkowe PIT. Z początkiem roku 2018 – rozliczając PIT – mogą Państwo przekazać na cele Fundacji Pro Futuro Theologiae 1% podatku.

Dzięki funduszom zebranym przez Fundację Pro Futuro Theologiae planujemy w najbliższym czasie utworzenie stypendiów naukowych oraz grantów (w tym również dla zapraszanych naukowców z innych krajów), ufundowanie nagród za najlepsze prace magisterskie i doktoranckie w zakresie teologii i filozofii, wsparcie różnych działań i inicjatyw duszpasterskich.

DZIĘKUJEMY wolontariuszom, organizacjom, instytucjom, urzędom oraz osobom prywatnym, za dotychczasowe wsparcie, bez którego wdrożenie i zrealizowanie projektów Fundacji byłoby niemożliwe.

Dane do wpisania do formularza rozliczeniowego PIT:

Fundacja Pro Futuro Theologiae 

KRS: 0000533493

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE!!!

Comments closed