Fundacja Pro Futuro Theologiae oraz Wydział Teologiczny UMK zaprasza studentów, absolwentów, pracowników oraz przyjaciół WT UMK na pokaz filmowy „Outcasts – Szare Anioły”, któremu towarzyszyć będzie spotkanie z współtwórcą filmu Tadeuszem Syką.

Przenieś się do więzienia w Centralnej Ameryce, przejdź przez mroczne ulice w Londynie i w Nowym Jorku oraz odwiedź najniebezpieczniejsze dzielnice w Irlandii. Wejdź w ciemny świat, który może rozjaśnić tylko wiara w Boga. Poznaj świat szarych aniołów.

Pokaz odbędzie się 12 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w Centrum Dialogu w Toruniu, Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1.

Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki, którą można odebrać w portierni Wydziału Teologicznego UMK, ul. Gagarina 37, Toruń

Uwaga:  ilość miejsc ograniczona.

Dnia 17 maja br. (wyjątkowo w piątek) w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbędzie się seminarium pt. „What does it mean to be alive?, Biological, ethical, political and theological discourses on life („Co to znaczy być ożywionym? Biologiczny, etyczny, polityczny i teologiczny dyskurs o życiu”). Prelekcję poprowadzi prof. Martin Grassi z Uniwersytetu w Buenos Aires.

Streszczenie: Życie w zachodniej cywilizacji jest charakteryzowane przez ideę refleksyjności i przyjmowania. Żyjąca istota jest ukierunkowanym na siebie bytem, który sam z siebie dokonuje procesów życiowych. Określane przez grecki przedimek autos (samo-), operacje życiowe są zawsze refleksyjne, jak o tym świadczą samo-reprodukcja, samo-regulacja, samo-determinacja, samo-kierowanie itd. Ważnym więc pytaniem jest wyjaśnienie jak istoty żyjące osiągają jedność w ciągłych procesach przyjmowania. Skoro śmierć polega na rozpadzie, dlatego byty żyjące muszą tak na siebie działać, aby utrzymać jedność i wewnętrzną spójność. W czasie seminarium zostanie ukazane jak takie rozumienie życia – które nazywa autor bio-teo-politycznym paradygmatem autarchii – ukształtowało nasze biologiczne, etyczne, polityczne i teologiczne wypowiedzi i prowokuje pytanie o to czy jest to rzeczywiście jedyny sposób opisu istoty żyjącej.

Prelegent: Martín Grassi – doktor filozofii (University of Buenos Aires), badacz Buenos Aires National Academy of Sciences and the National Council of Scientific and Technical Research of Argentina (CONICET), wykładowca filozofii na Pontifical Catholic University of Argentina. Obecnie pracuje jako badacz (research fellow) w Institute of Hermeneutics of the University of Bonn (Alexander von Humboldt Research Fellowship).

W środę, 10 kwietnia br. o godz. 18:00 w Centrum Dialogu w Toruniu odbędzie się spotkanie z cyklu otwartych seminariów teologiczno-filozoficznych „Interdyscyplinarność teologii – możliwości i granice”. Prelekcję poprowadzi o. Jacek Poznański SJ – jezuita, doktor filozofii, licencjat teologii.

Choć teologia broni swojej odrębności i autonomii, to jednak może, a nawet powinna wchodzić w różnorodne interdyscyplinarne badania wspólnie z innymi naukami. Taka współpraca wydaje się szczególnie istotna współcześnie w kontekście wielu złożonych problemów świata, takich jak kryzys ekologiczny, któremu nie sposób zaradzić w ramach jednej dyscypliny czy jednego podejścia. Po dokonaniu metodologcznej analizy zagadnienia interdyscyplinarności teologii, zilustruję możliwości i granice wyakcentowania takiego podejścia na przykładzie teologii uprawianej w encyklice Laudato si’ papieża Franciszka.

Fundacja Pro Futuro Theologiae, działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, planuje w tym roku utworzenie stypendiów naukowych oraz grantów, drugą edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktoranckie w zakresie teologii i filozofii oraz wsparcie inicjatyw duszpasterskich. W realizacji planów może pomóc 1% z podatku tych podatników, którzy zechcą wesprzeć pronaukowe cele Fundacji.

Każdy, kto zechce pomóc Fundacji w kontynuowaniu działalności na rzecz promocji Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu oraz teologii i filozofii w Polsce, (jak i na świecie,) może przekazać 1% z podatku, wpisując do formularza rozliczeniowego PIT odpowiedni numer KRS. Promowanie studiów teologii jest o tyle ważne, że studiowanie tego kierunku cechuje się wyjątkową wartością etyczną, która ma przełożenie na jakość pracy naszych Absolwentów, a której towarzyszy ciekawość, zrozumienie, szerokie horyzonty myślenia oraz pasja w działaniu.

Fundacja Pro Futuro Theologiae, KRS: 0000533493.

AKTUALIZACJA

Z przykrością informujemy, iż jutrzejszy wykład ks. dr. hab. Adama Świeżyńskiego zostaje odwołany z powodu choroby prelegenta.
Spotkanie odbędzie się w innym terminie, o którym powiadomimy Państwa wkrótce.

 —

We wtorek 22 stycznia 2019r. o godz. 18:00 odbędzie się wykład otwarty „Czy koncepcja działania prostego może być użyteczna dla wyjaśnienia działania Boga?”, który poprowadzi ks. dr hab. Adam Świeżyński, wykładowca Uniwersytetu Księdza Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Spotkanie odbędzie się w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu.

Więcej szczegółów dostępnych na plakacie:

W środę 16 stycznia 2019r. o godz. 19:00 odbędzie się wykład otwarty „Dać świadectwo prawdzie. Zapomniany aspekt soteriologii”, który poprowadzi o. dr Paweł Klimczak OP, Rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu z okazji wspomnienia liturgicznego św. Tomasza z Akwinu.

Szanowni Państwo,

Komisja konkursowa w składzie:

Ks. prof. zw. dr hab. Dariusz Kotecki – przewodniczący Komisji,

Ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK,

Ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK,

Ks. dr Tomasz Huzarek,

zgodnie z  paragrafem 8 Regulaminu Konkursu postanowiła przyznać następujące nagrody:

 I Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego – p. Giacomo Calore (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie) „Znaczenie teologiczne osoby inatury w świetle sporów chrystologicznych między szkołą aleksandryjską a szkołą antiocheńską od V do VII wieku”

II Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego – p. Remigiusz Sokalski (Wydział Teologiczny UMK w Toruniu) „Napełnisz mnie weselem przy obliczu Twoim (ps 16,11). Kształtowanie ludzkich uczuć w świetle Summa Theologiae, I-II, qq. 22-48 św. Tomasza z Akwinu”

III Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego – p. Katarzyna Maria Bąk (Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach) „Rola Tamar w przemianie Judy. Studium narracji Rdz 38 w jej kontekście historycznym, literackim i teologicznym”

Wykład przedstawia w zarysie panoramę najważniejszych stanowisk w sporze o naturę racjonalności przekonań religijnych. Problematyka racjonalności religii jest w rzeczywistości zbiorem często rozmaicie pojmowanych, w niejasny sposób powiązanych zagadnień. Po krótkim rozróżnieniu odmiennych zagadnień prezentuje typowy dla analitycznej epistemologii religii sposób pojmowania problematyki oraz rozróżnia główne aktualne stanowiska w sporze o racjonalność sądów religijnych – racjonalizm, fideizm oraz epistemologię kalwińską.

Ks. prof. Peter Volek, Czy Bóg ma czas? O bezczasowości Boga.

Klasyczna koncepcja bezczasowości Boga, której przedstawicielami są m.in. Anzelm z Canterbury i Tomasz z Akwinu, zderza się dzisiaj z różnymi koncepcjami Boga uwikłanego w czas. Autor przedstawia zalety bezczasowego rozumienia Boga dowodząc, że to rozumienie jest bardziej uzasadnione.

Ks. prof. Peter Volek – ukończył studia teologiczne w Bratysławie (1983-1988) oraz filozofię w Innsbrucku w Austrii (1990-1995). Od 1995 r. wykłada na Uniwersytecie w Bratysławie, od 2001 r. na Katolickim Uniwersytecie w Ružomberok. Wykładał również między innymi w Uniwersytecie w Salzburgu, University of Notre Dame (USA), Nanovic Institute for European Studies. Obszary zainteresowań: metafizyka, bioetyka, filozofia umysłu, filozofia religii, filozofia średniowieczna, Tomasz z Akwinu, Edyta Stein. Najważniejsze publikacje: Erkenntnistheorie bei Edith Stein, Peter Lang Frankfurt am Main 1998; Úvod do logiky a teórie vedy, Bratislava 1999; Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského, Ružomberok 2003; Určenie smrti a darcovstvo orgánov, Ružomberok 2009; Človek, slobodná vôľa a neurovedy, Ružomberok 2015; Teologická suma Tomáša Akvinského I, 1-13, Úvod a komentár, Trnava 2017; Husserl und Thomas von Aquin bei Edith Stein (hrsg.), Traugott Bautz Nordhausen 2017.