Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna w osobowym życiu Boga”, które odbędzie się 13 grudnia 2017 r. o godz. 18:00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu (Plac Frelichowskiego 1).

Na spotkaniu postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie: „co Arystoteles i św. Tomasz z Akwinu powiedzieliby o ewolucji?” Wykład wygłosi o. dr Mariusz Tabaczek OP z Instytutu Tomistycznego w Warszawie.