Aktualności

Wraz z Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni zapraszamy na pokaz filmu „Wyszyński – Zemsta czy przebaczenie”, który odbędzie się we wtorek, 13 grudnia o godzinie 17:00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu (Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1). Na pokazie obecny będzie reżyser, Tadeusz Syka, oraz aktor grający główną rolę, Ksawery Szlenkier. Po projekcji zapraszamy na rozmowę, podczas której będzie można zadawać pytania. Wstęp wolny!

Film opowiada o losach wojennych księdza porucznika Stefana Wyszyńskiego. „Jak miłować nieprzyjaciół, kiedy przyszło nam do nich strzelać?” ‒ to pytanie, na które w obliczu wojny przyszły Prymas Polski musi sobie odpowiedzieć. Jest rok 1944, młody ksiądz Wyszyński jest nowo mianowanym kapelanem oddziału na terenie Puszczy Kampinoskiej. Równolegle działa on w powstańczym szpitalu. Ogłuszający huk ostrzałów artyleryjskich, opieka nad zabandażowanymi Powstańcami czy mrożące krew w żyłach spotkania z bezdusznymi hitlerowskimi żołnierzami ‒ ta wojenna rzeczywistość stanowi dla niego kuźnię charakteru, jest próbą, w której musi podejmować szereg trudnych decyzji, jest walką o nadzieję i miłość ‒ zwłaszcza wobec nieprzyjaciół.

Zapraszamy na organizowaną przez Ośrodek Liturgiczny „Mysterium Fidei” oraz naszą Fundację dyskusję nad pięknem i kiczem w liturgii, która odbędzie się we wtorek, 6 grudnia 2022 roku na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu (ul. Gagarina 37) o godz. 19:00 w sali IA.

Gośćmi specjalnymi będą ks. prof. Robert Woźniak, o. prof. Tomasz Gałuszka OP oraz o. Łukasz Miśko OP. Poruszony zostanie temat piękna jako takiego, piękna celebracji, piękna przestrzeni liturgicznej, a także piękna doświadczanego w muzyce oraz podjęta zostanie próba uchwycenia kiczu jako zjawiska zagrażającego temu pięknu.

Dyskusja będzie moderowana przez ks. Tomasza Gutowskiego, koordynatora działań Ośrodka Liturgicznego „Mysterium fidei”.

W razie jakichkolwiek zapraszamy do kontaktu drogą mailową: liturgia.umk@gmail.com.

W dniach 20-21 września będzie można usłyszeć wykłady otwarte zorganizowane w ramach dorocznego zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości. Zapraszamy

Wtorek, 20 IX, g. 17.00 – 17.45
Wierzę Kościołowi? – prof. dr hab. Aleksander NALASKOWSKI, UMK Toruń

Środa, 21 IX, g. 9.00 – 9.45
Wierzę w Kościół Chrystusa. Tezy, argumenty, perspektywy – ks. prof. dr hab. Jerzy SZYMIK, UŚ

Przedstawiamy Państwu komiks „Historia o niemym wole. Święty Tomasz z Akwinu”. 

Proponujemy czytelnikom komiks przybliżający postać i życie św. Tomasza z Akwinu w zabawny sposób. Publikacja przedstawia najważniejsze momenty z życia człowieka, który był dzieckiem swoich czasów, a jego dorobek i nauczanie są aktualne również dzisiaj. Sporo dowiemy się o świętym w sposób przyjazny, bez erudycyjnych cytatów, za to dzięki ilustracjom przedstawiającym życie Tomasza z Akwinu od dziecka i młodzieńca do dorosłego mężczyzny: nauczyciela, mistyka i świętego.

Więcej informacji poniżej: https://ksiegarnia.bernardinum.com.pl/pl/p/Historia-o-niemym-wole.-Swiety-Tomasz-z-Akwinu/1962

 

Fundacja Pro Futuro Theologiae, działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie. Fundacja ufundowała „Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego” za trzy najlepiej ocenione przez Komisję konkursową prace.

Konkurs organizowany był po raz pierwszy w roku akademickim 2014/2015 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W VI edycji konkursu mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie napisanych w języku polskim obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku akademickim 2021/2022. Szczegółowy regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne poniżej:

Fundacja Pro Future Theologiae rozpoczęła działalność w listopadzie 2014 r. Jej celem jest między innymi inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, nauk o rodzinie, filozofii, historii Kościoła oraz innych dyscyplin związanych z misją Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Proponowany przez Fundację Konkurs jest również znakomitą okazją do integrowania środowisk teologicznych w Polsce tak, by prowadzone w poszczególnych środowiskach badania mogły stać się jeszcze lepiej wzajemnie znane.

 

 

Za na nami pierwszy Piknik Wolności, który odbył się w minioną sobotę na Rynku Nowomiejskim w Toruniu.

Piknik został organizowany przez Laboratorium Wolności Religijnej  działające w ramach Fundacji Pro Futuro Theologiae.

Dziękujemy za spotkania, ciekawe rozmowy oraz wymiany poglądów.

Najbliższy piknik odbędzie się już 19 czerwca w Gdańsku! Zapraszamy!

W ramach projektu Opera omnia św. Tomasza z Akwinu zapraszamy uczniów szkół średnich oraz studentów do udziału w wkładach i zajęciach praktycznych poświęconych średniowiecznej egzegezie biblijnej, filozofii średniowiecznej i jej aktualności, a także warsztatowi translatorskiemu.

Zajęcia będą realizowane w Toruniu i Warszawie, od 14 do 20 czerwca, zarówno w formie seminaryjnej jak i indywidualnej pracy z tekstami Tomasza z Akwinu. Inauguracja szkoły letniej odbędzie się w Toruniu, 14 czerwca o godz. 10:00 seminarium poświęconym rozumowaniu i sposobowi argumentacji w komentarzach biblijnych św. Tomasza, zwłaszcza Komentarzu do ewangelii św. Jana, Wykładowi Listu do Hebrajczyków oraz Komentarzowi do Księgi Izajasza. W gronie wykładowców szkoły letniej znaleźli się: o. dr hab. Mateusz Przanowski OP (Instytut Tomistyczny w Warszawie), ks. prof. Mirosław Mróz (UMK), dr Eliza Litak (Instytut Tomistyczny), dr Marcin Trepczyński (UW), dr Marcin Będkowski (UW) czy ks. prof. Piotr Roszak (UM, Uniwersytet Nawarry).

Wydarzenie zakończy się w Warszawie zajęciami dot. sztuki translatorskiej 20 czerwca. Udział w szkole letniej jest bezpłatny.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zgłoszenia do 5 czerwca 2022 roku pod adresem pft.umk@gmail.com

 

Wydział Teologiczny UMK wraz z Fundacją „Pro Futuro Theologiae” zaprasza na pierwszą edycję rekolekcji liturgicznych „Mysterium fidei” pod hasłem „Boski dialog w liturgii” w dniach 25-26 czerwca 2022 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu (Plac Frelichowskiego 1). Swoją inspirację czerpiemy z rekolekcji liturgicznym „Mysterium Fascinans” organizowanych od wielu lat przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby modlić się piękną liturgią i odkrywać jej głębię. W trakcie rekolekcji będziemy modlić się Liturgią Godzin z towarzyszeniem scholi. Przewidujemy kilka konferencji tematycznych, pytania i dyskusje dotyczące liturgii.

Dlaczego warto?

Chrześcijaństwo to spotkanie z Chrystusem, które przemienia życie. Słowa te są bardzo często przytaczane, a przez to stają się niekiedy nic nie znaczącym sloganem. A jednak jest to sedno życia wiary! Dlatego chcemy pierwsze rekolekcje liturgiczne „Mysterium fidei” w Toruniu poświęcić tematowi spotkania Boga z człowiekiem. Liturgia nie jest tylko powinnością, nie jest tylko schematem rytów, słów i śpiewów, ale przede wszystkim w najgłębszej istocie jest spotkaniem z Chrystusem. Dlatego pod opieką dobrych przewodników, którymi będą prelegenci wraz z rekolekcjonistą, chcemy odkrywać głębie boskiego dialogu, w którym możemy uczestniczyć w liturgii.

Zaproszeni prelegenci:

  1. bp dr Andrzej Suski
  2. prof. Daniel Brzeziński
  3. prof. Stanisław Adamiak
  4. dr Krzysztof Porosło

rekolekcjonista:  ks. prof. Piotr Roszak

Czym są rekolekcje liturgiczne?

Jest to czas modlitwy i formacji, w którym pozwalamy się prowadzić liturgii. Wyznacznikami planu dnia są celebracje Liturgii Godzin oraz Eucharystii. Chcemy, aby liturgia stała się naszą modlitwą, dlatego w czasie rekolekcji liturgicznych można doświadczyć i rozsmakować się w pięknie i starannie przygotowanej liturgii. Nie wystarczy jednak sama estetyka i uczuciowość, ale potrzeba, abyśmy znali prawdę, dlatego w czasie rekolekcji specjaliści z różnych dziedzin teologicznych wprowadzają nas w głębie liturgii. Tym co najlepiej opisuje formacje, którą przeżywamy w czasie rekolekcji liturgicznych jest mistagogią, a więc wprowadzanie, wtajemniczanie w liturgiczne spotkanie z Bogiem, które ma ogromna znaczenie dla naszej chrześcijańskiej codzienności.

Rekolekcje są nie tylko spotkaniem z Bogiem, ale także spotkaniem z drugim człowiekiem, dlatego w czasie ich trwania będzie stworzona przestrzeń i czas na takie spotkanie przy dobrej kawie. Wspólnota jest ważnym wymiarem liturgii, dlatego nie może być ona pominięta, ale wręcz przeciwnie powinna być ona inspirowana duchowością chrześcijańską w tym również, także przy każdej codziennej czynności, a nie tylko „od święta”.

Koszt uczestnictwa: 150 zł (w cenie są wliczone posiłki oraz materiały, natomiast nie są wliczone noclegi)

Zapisy do ….. 2022 r.  na stronie www.liturgia.umk.pl

Kontakt: liturgia@umk.pl

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod linkiem: https://liturgia.umk.pl/rekolekcje-liturgiczne

W dniach 21-25 sierpnia 2022 r. we Wrocławiu odbędzie się Szkoła Letnia
„WOLNOŚĆ, kocham i rozumiem: między wolnością wypowiedzi a wolnością religijną”.

Celem Szkoły Letniej organizowanej przez Laboratorium Wolności Religijnej jest zwiększenie świadomości wśród odbiorców na temat prewencji przestępstw oraz wszelkich naruszeń przeciwko wolności sumienia i wyznania. W tej edycji chcemy przyjrzeć się relacjom pomiędzy dwoma kluczowymi prawami człowieka – wolnością religii i wolnością słowa. Udział w naszej Szkole będzie dawał możliwość zdobycia nie tylko wiedzy, ale i umiejętności praktycznych w zakresie stosowania prawa prasowego, prawa reklamy, rozumienia wolności słowa i religii, kodeksów etycznych i zawodowych, etyki dziennikarstwa, ochrony uczuć religijnych.