Fundacja Pro Futuro Thologiae wraz z Wydziałem Teologicznym UMK zorganizowała darmowe zajęcia w szkołach oraz szkolenia dla liderów młodzieżowych na temat zjawiska uzależnienia i bezdomności. Głównym prowadzącym był dr. Krzysztof Pilarz, certyfikowany terapeuta z 15-letnim stażem. W każdym spotkaniu i szkoleniu uczestniczyła także osoba, która sama doświadczyła bezdomności i/lub uzależnienia.

Na szkoleniu młodzież dowiedziała się wiele na temat mechanizmów uzależnienia oraz tego, jak postępować, gdy ktoś z ich otoczenia zachowuje się niepokojąco. W ramach szkolenia była też zorganizowana wizyta studyjna w ośrodku dla osób uzależnionych/bezdomnych.

Więcej informacji można odnaleźć na poniższej ulotce: