Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna w osobowym życiu Boga”, które odbędzie się 18 października 2017 r. o godz. 18:00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu (Plac Frelichowskiego 1).

Tematem przewodnim kolejnego spotkania będzie tym razem myśl Immanuela Kanta i Tomasza z Akwinu, a poprowadzą nas Pan prof. Tomasz Kupś (UMK) oraz ks. dr Adam Machowski.

Wydział Teologiczny UMK w Toruniu organizuje Studia Podyplomowe w zakresie Teologiczno-Katechetycznym. Studia kierowane są do nauczycieli posiadających praktykę zawodową, którzy po ukończonych studiach na mocy porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii będą mogli uczyć religii na poziomie przedszkolnym, szkoły podstawowej i zasadniczej szkoły zawodowej. Studia te są też skierowane do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy teologicznej

Studia trwają cztery semestry. Zjazdy odbywają się w dwóch równoległych turach w Toruniu i w Pelplinie w soboty w godzinach 8.30-17.00 z przerwą na obiad. Studia w przygotowaniu. Planowany czas rozpoczęcia: październik 2017 roku!

Wszelkie informacje na stronie teologia.umk.pl.

Zapraszamy na kolejne spotkanie w naszym cyklu seminariów poświęconych naturze i osobowemu życia Boga, które odbędzie się wyjątkowo we wtorek, 30.05.2017 r. o godz. 18:00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II (Plac Frelichowskiego 1) w Toruniu.

Tym razem pochylimy się nad niezwykle pasjonującym tematem: „Tożsamość osobowa a zmartwychwstanie Chrystusa”, a w temat wprowadzą nas prof. Marian Grabowski (UMK) oraz mgr Rafał Tryścień (UŁ).

W dniu 16 kwietnia 2017 roku przypadają 90. urodziny Benedykta XVI. Z tej okazji Katedra Teologii Praktycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z uniwersyteckim Kołem Naukowym Cooperatores Veritatis im. Benedykta XVI oraz fundacją Pro Futuro Theologiae organizują Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. „Benedykt XVI i liturgia”, które odbędzie się w czwartek, 20 kwietnia 2017 r.

Organizowane z okazji 90. rocznicy urodzin Josepha Ratzingera sympozjum pragnie zaprezentować bogactwo i aktualność teologiczno-liturgicznej refleksji jednego z największych teologów naszych czasów i jego wpływ na liturgiczną praxis współczesnego Kościoła. Sympozjum jest skierowane do naukowców i badaczy, ale także do popularyzatorów i miłośników liturgii rzymskiej, zarówno w jej formie zwyczajnej jak i nadzwyczajnej, którą Benedykt XVI w Kościele przywrócił.

Poniżej zamieszczony został szczegółowy plan konferencji w wersji PDF do druku. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią:

Plan sympozjum – Benedykt XVI (kliknij w link, aby pobrać)

Karta zgłoszeniowa

Fundacja Pro Futuro Theologiae co roku stawia sobie cele do realizacji. Prócz organizacji konferencji są to m.in. promocja najlepszych studentów Wydziału Teologicznego UMK, finansowanie stypendiów, inicjowanie badań naukowych. W 2015 roku – przy wsparciu finansowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – udało się zorganizować wyjazd młodzieży szlakiem św. Jakuba do Camino de Santiago (Hiszpania).

Realizacja tych wszystkich przedsięwzięć nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie dobroczyńców, granty czy dofinansowania. Z początkiem roku 2017 – rozliczając PIT – mogą Państwo przekazać na cele fundacji 1% podatku. Będziemy wdzięczni za udzieloną w ten sposób Państwa pomoc, bez której wdrożenie pewnych projektów byłoby niemożliwe.

Wkrótce przedstawimy dane do wpisania do formularza rozliczeniowego PIT.
Dziękujemy za zaufanie!

Zapraszamy serdecznie na prelekcję pt. „Michael Dummett – Racjonalność przekonań religijnych”, która odbędzie się 18 stycznia 2017 roku o godz. 18:00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu. Wykład poprowadzą prof. dr hab. Tadeusz Szubka (USz) oraz dr Krzysztof Czernawski (UW). Wstęp wolny.

Spotkanie odbywa się w ramach trwającego drugiego cyklu spotkań dotyczących teologii analitycznej w ramach otwartego seminarium filozoficzno-teologicznego pt. „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna o osobowym życiu Boga” finansowanym przez Uniwersytet w Insbruku. Szczegóły na plakacie.

Rozpoczęliśmy drugi cykl spotkań dotyczący teologii analitycznej w ramach otwartego seminarium filozoficzno-teologicznego pt. „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna o osobowym życiu Boga” finansowanym przez University of Innsbruck. 

Kolejne spotkanie odbędzie się 14.12.2016r., wyjątkowo o godz. 15:00 w Centrum Dialogu im. JPII Pl. Frelichowskiego 1 w Toruniu (przy Seminarium Duchownym) w Auli na II piętrze. Prelegenci: prof. Marek Szulakiewicz (UMK) oraz ks. dr hab. Piotr Roszak (UMK, UNAV) podejmą się tematu „Jak działa Bóg? Panenteizm, immanentna transcendencja, filozofia procesu i tomizm”.

Serdecznie zapraszamy!

Rozpoczęliśmy drugi cykl spotkań dotyczący teologii analitycznej w ramach otwartego seminarium filozoficzno-teologicznego pt. „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna o osobowym życiu Boga” finansowanym przez University of Innsbruck. 

Kolejne spotkanie odbędzie się 16.11.2016r. o godz. 18:00 w Centrum Dialogu im. JPII Pl. Frelichowskiego 1 w Toruniu (przy Seminarium Duchownym) w Auli na II piętrze. Prelegenci prof. Tomasz Szarek (UG) oraz dr Michał Zembrzuski (UKSW) podejmą się tematu „Klasyczne argumenty za istnieniem Boga w interpretacji Alvina Plantingi”.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na www.teologia.umk.pl oraz na www.pft.umk.pl

Zapraszamy serdecznie na wykład „Chrześcijaństwo syryjskie. Od ludobójstwa po współczesność”, który odbędzie się we wtorek 15 listopada br. o godz. 18:00 w Auli Magna Wydziału Teologicznego UMK. Wstęp wolny!

Prelekcję poprowadzi prof. Martin Tamcke, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Georga Augusta w Getyndze, specjalista z zakresu ekumenizmu, teologii chrześcijaństwa wschodniego i orientalnego, a także dialogu kulturowego między chrześcijańskim Wschodem i Zachodem.

Wykład poruszy kwestie historii Kościołów w Syrii i Iraku z uwzględnieniem ich obecnej sytuacji. Ramy czasowe prezentowanej problematyki obejmują dwudziestowieczne prześladowania i ludobójstwo, a kończą na współczesności. W ramach wykładu zaprezentowane zostaną także wypowiedzi i świadectwa ludzi żyjących na tamtych terenach, celem lepszego zrozumienia problemów, z jakimi boryka się dziś chrześcijański Orient.

Wydział Teologiczny UMK wraz z Instytutem Tomistycznym w Warszawie organizują międzynarodową konferencję poświęconą doktrynie moralnej w komentarzach biblijnych Akwinaty.

Wśród zaproszonych prelegentów bardzo znani tomiści i bibliści, m.in. M. Levering, E. Alarcon czy o. P. Krupa OP. Zapraszamy do uczestnictwa i zgłaszania referatów zainteresowanych tematyką. Szczegóły dostępne pod adresem:

https://biblicalthomism.wordpress.com/