Zapraszamy na prelekcje „Czy możliwa jest nauka, bez praw naukowych?”, która odbędzie się 20 grudnia o godz. 18.00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu. Refleksje na przykładzie ekonomii podsumuje Łukasz Hardt z Uniwersytetu Warszawskiego, laureat m.in. stypendium „Polityka” w ramach akcji „Zostańcie z nami!”, a także stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Spotkanie odbywa się w ramach otwartego seminarium filozoficzno-teologicznego pt. „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna o osobowym życiu Boga”.

W ramach seminarium zapraszamy na spotkanie z osobami, które doświadczyły bezdomności i uzależnienia i chcą się podzielić swoim doświadczeniem. Będzie to okazja do dyskusji, wymiany poglądów i zdobycia wiedzy o tym, co pomaga ludziom znajdującym się w bardzo trudnym położeniu podjąć trud walki o dobre i satysfakcjonujące życie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych 18.12.2017r. o godz. 10.00 do sali IIIA WT UMK . Spotkanie poprowadzi dr Krzysztof Pilarz.

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna w osobowym życiu Boga”, które odbędzie się 13 grudnia 2017 r. o godz. 18:00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu (Plac Frelichowskiego 1).

Na spotkaniu postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie: „co Arystoteles i św. Tomasz z Akwinu powiedzieliby o ewolucji?” Wykład wygłosi o. dr Mariusz Tabaczek OP z Instytutu Tomistycznego w Warszawie.

Fundacja Pro Futuro Thologiae wraz z Wydziałem Teologicznym UMK zorganizowała darmowe zajęcia w szkołach oraz szkolenia dla liderów młodzieżowych na temat zjawiska uzależnienia i bezdomności. Głównym prowadzącym był dr. Krzysztof Pilarz, certyfikowany terapeuta z 15-letnim stażem. W każdym spotkaniu i szkoleniu uczestniczyła także osoba, która sama doświadczyła bezdomności i/lub uzależnienia.

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna w osobowym życiu Boga”, które odbędzie się 18 października 2017 r. o godz. 18:00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu (Plac Frelichowskiego 1).

Tematem przewodnim kolejnego spotkania będzie tym razem myśl Immanuela Kanta i Tomasza z Akwinu, a poprowadzą nas Pan prof. Tomasz Kupś (UMK) oraz ks. dr Adam Machowski.

Wydział Teologiczny UMK w Toruniu organizuje Studia Podyplomowe w zakresie Teologiczno-Katechetycznym. Studia kierowane są do nauczycieli posiadających praktykę zawodową, którzy po ukończonych studiach na mocy porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii będą mogli uczyć religii na poziomie przedszkolnym, szkoły podstawowej i zasadniczej szkoły zawodowej. Studia te są też skierowane do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy teologicznej

Studia trwają cztery semestry. Zjazdy odbywają się w dwóch równoległych turach w Toruniu i w Pelplinie w soboty w godzinach 8.30-17.00 z przerwą na obiad. Studia w przygotowaniu. Planowany czas rozpoczęcia: październik 2017 roku!

Wszelkie informacje na stronie teologia.umk.pl.

Zapraszamy na kolejne spotkanie w naszym cyklu seminariów poświęconych naturze i osobowemu życia Boga, które odbędzie się wyjątkowo we wtorek, 30.05.2017 r. o godz. 18:00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II (Plac Frelichowskiego 1) w Toruniu.

Tym razem pochylimy się nad niezwykle pasjonującym tematem: „Tożsamość osobowa a zmartwychwstanie Chrystusa”, a w temat wprowadzą nas prof. Marian Grabowski (UMK) oraz mgr Rafał Tryścień (UŁ).

W dniu 16 kwietnia 2017 roku przypadają 90. urodziny Benedykta XVI. Z tej okazji Katedra Teologii Praktycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z uniwersyteckim Kołem Naukowym Cooperatores Veritatis im. Benedykta XVI oraz fundacją Pro Futuro Theologiae organizują Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. „Benedykt XVI i liturgia”, które odbędzie się w czwartek, 20 kwietnia 2017 r.

Organizowane z okazji 90. rocznicy urodzin Josepha Ratzingera sympozjum pragnie zaprezentować bogactwo i aktualność teologiczno-liturgicznej refleksji jednego z największych teologów naszych czasów i jego wpływ na liturgiczną praxis współczesnego Kościoła. Sympozjum jest skierowane do naukowców i badaczy, ale także do popularyzatorów i miłośników liturgii rzymskiej, zarówno w jej formie zwyczajnej jak i nadzwyczajnej, którą Benedykt XVI w Kościele przywrócił.

Poniżej zamieszczony został szczegółowy plan konferencji w wersji PDF do druku. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią:

Plan sympozjum – Benedykt XVI (kliknij w link, aby pobrać)

Karta zgłoszeniowa

Fundacja Pro Futuro Theologiae co roku stawia sobie cele do realizacji. Prócz organizacji konferencji są to m.in. promocja najlepszych studentów Wydziału Teologicznego UMK, finansowanie stypendiów, inicjowanie badań naukowych. W 2015 roku – przy wsparciu finansowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – udało się zorganizować wyjazd młodzieży szlakiem św. Jakuba do Camino de Santiago (Hiszpania).

Realizacja tych wszystkich przedsięwzięć nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie dobroczyńców, granty czy dofinansowania. Z początkiem roku 2017 – rozliczając PIT – mogą Państwo przekazać na cele fundacji 1% podatku. Będziemy wdzięczni za udzieloną w ten sposób Państwa pomoc, bez której wdrożenie pewnych projektów byłoby niemożliwe.

Wkrótce przedstawimy dane do wpisania do formularza rozliczeniowego PIT.
Dziękujemy za zaufanie!

Zapraszamy serdecznie na prelekcję pt. „Michael Dummett – Racjonalność przekonań religijnych”, która odbędzie się 18 stycznia 2017 roku o godz. 18:00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu. Wykład poprowadzą prof. dr hab. Tadeusz Szubka (USz) oraz dr Krzysztof Czernawski (UW). Wstęp wolny.

Spotkanie odbywa się w ramach trwającego drugiego cyklu spotkań dotyczących teologii analitycznej w ramach otwartego seminarium filozoficzno-teologicznego pt. „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna o osobowym życiu Boga” finansowanym przez Uniwersytet w Insbruku. Szczegóły na plakacie.